popovi4 2017

Мета гуртка - створення умов для соціального становлення, формування соціальної позиції вихованців, розвиток соціально-комунікативного потенціалу особистості вихованців, формування правильної самооцінки та способів ефективної взаємодії в колективі.

Навчальна програма учнівського самоврядування реалізується у гуртках науково-технічного напряму позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів та спрямована на вихованців віком від 11 до 15 років.

При проведенні занять широко використовуються такі методи й прийоми, як робота в малих групах, робота в парах, мозковий штурм, рольові та ділові ігри, дискусії, анкетування, коло ідей, рухливі ігри, розв’язування проблемних і пізнавальних завдань, тренінгові вправи, дебати, інтерв'ю, аналіз документів-джерел, аналіз ситуації, аналіз аргументів «за» і «проти».

 

Керівник гуртка: Попович Наталія Вікторівна 

Дистанційне навчання у гуртку Ерудит