pkВпровадження сучасних інформаційних технологій у навчальний процес вимагає від вихованців додаткових знань комп’ютерної техніки, вмінь користуватись комп’ютером при виконані завдань шкільної програми, розвивати власні творчі здібності, сприяє вибору учнями майбутньої професії.

До теоретичної бази знань, які отримують учні під час навчання, належать: знання про інформацію, будову персональних комп’ютерів, функції складових комп’ютерів, принципи роботи в операційній системі Windows та її додатках. А також вихованці гуртка знайомляться та практично опановують основні методи ремонту та модернізації сучасної комп’ютерної техніки.

Основним завданням гуртка є: формування знань та практичних навичок необхідних для раціонального використання засобів сучасних інформаційних технологій при розв’язуванні завдань пов’язаних з опрацюванням інформації, її пошуком та систематизацією, дати учням знання про архітектуру персонального комп’ютера і його складових, практичних навиків збору, ремонту комп’ютерів, а також їх технічного обслуговування і модернізації.
Курс гуртка "Основи інформатики, оператор ІКТ" є початковим етапом допрофесійної підготовки учнів.

Навчальна програма побудована на послідовній підготовці вихованців гуртка від простого до складного. Практикум для учнів являється етапом закріплення досягнутих знань та формування практичних навичок необхідних для повноцінної реалізації себе в сучасному інформаційному просторі.

Керівник гуртка: Кривокульський Олег Стахович