kurnatovy4 2017 Комп’ютерна графіка — це певна ділянка інформатики, що вивчає засоби і методи створення та обробки зображень за допомогою програмно-апаратних обчислювальних комплексів і охоплює всі види та форми представлення зображень, як на екрані монітора, так і на зовнішньому носії.
 Основними її видми є: векторна, растрова та 3D графіка.
 Векторна графіка описує зображення за допомогою ліній, так званих векторів, а також параметрами, що визначають їх розташування та колір об’єкту.
 Растрова графіка описує зображення за допомогою кольорових крапок, так званих пікселями, розташованих на сітці.
 3D графіка - це тривимірне зображення на площині, яке відрізняється від двовимірного тим, що включає побудову геометричної проекції тривимірної моделі (сцени) на площину (наприклад, екран комп'ютера) за допомогою спеціалізованих програм.
 Даний гурток допоможе не лише опанувати основні види комп’ютерної графіки, а й покращити творчі здібності, розвинути об’ємно-просторове мислення, вдосконалити знання із креслення та малювання, а також працювати із векторними та растровими зображенннями в редакторах GIMP, Inkscape, та створювати тривимірні моделі в програмі Blender.

 Керівник гуртка: Курнатович Олег Володимирович