Завданням гуртка є ознайомлення з історією розвитку авіації, основами технічного конструювання, авіалюбительства, технологіями конструювання повітряних зміїв; формування вмінь і навичок роботи з різним інструментом; виготовлення моделей повітряних зміїв за кресленнями; конструювання різноманітних літальних об’єктів; формування технічного мислення, розвиток конструкторських здібностей, навичок виготовлення моделей повітряних зміїв власної конструкції; формування стійкого інтересу до технічної творчості; ви-ховання культури праці, розвиток творчої ініціативи, позитивних якостей емоційно-вольової сфери особистості: працелюбства, відповідальності.

Зміст гуртка спрямований на вихованців молодшого шкільного віку (9-12 років) та передбачає навчання дітей у групах основного рівня впродовж двох років.

Основна увага під час навчання приділяється виготовленню повітряних зміїв.

 

Керівник гуртка: Мельник Мар'яна Анатоліївна