karting

Завданням гуртка є оволодіння основними поняттями та знаннями відповідного напрямку, особливостями відповідного профілю; навчання вихованців самостійно орієнтуватися в інформаційному просторі; вміти практично використовувати набуті знання, уміння і навички; забезпечення розвитку творчих здібностей гуртківців, виховання естетичного смаку, творчої уяви, фантазії, сприяння визначенню індивідуального стилю роботи; розвиток позитивних якостей особистості: працелюбність, наполегливість у досягненні мети, відповідальність за результат власної діяльності; виховувати шанобливе ставлення до надбань духовних та матеріальних цінностей світової та вітчизняної культур.

Зміст гуртка спрямований на вихованців шкільного віку (9-16 років) та передбачає навчання дітей у групах початкового та основного рівнів впродовж двох років.

 

Керівники гуртків: Петько Юрій Васильович 

Дистанційне навчання у гуртку Картингу