PTM STK1

Завданням гуртка є залучення дитини до пізнання і розуміння світу техніки та спорту, спроби її власної творчої діяльності, ознайомлення із технічними видами спорту, процесом опанування певної системи початкових технічних та технологічних знань, вмінь і навичок, підготовки молодшого школяра до усвідомленого вибору і продовження занять у гуртках спортивно-технічного напряму.

Зміст гуртка спрямований на вихованців молодшого шкільного віку (6-10 років) та передбачає навчання дітей у групах початкового та основного рівнів впродовж трьох років.

Основна увага під час навчання приділяється виготовленню найпростіших спортивних моделей: (літаків, суден, ракет, автомобілів тощо).

 

Керівники гуртків: Лізогуб Лілія Богданівна 

Дистанційне навчання у гуртку Початкового технічного моделювання